Návrh programu jednání na zasedání zastupitelstva obce Hostice

Návrh programu jednání na zasedání zastupitelstva obce Hoštice Termín konání zasedání zastupitelstva – 2.5. 2018 Program jednání: 1) Žádost o povolení parkovacího místa 2) Žádost o sdělení – komunikace v kat. území Hoštice u Litenčic – doplnění 3) Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy 4) Projektové záměry 5) Doplnění vybavení SDH 6) Rozpočtové opatření č.2

Zápis č. 39/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

ze zasedání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 21. 3. 2018 v kanceláři OÚ. Jednání zahájeno v 18.00 hodin. Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Kubis Jan, Machálek Petr, Omluven: Procházka Antonín, Výrostek Miroslav Zapisovatel: Navrátil Milan Program jednání: 1.) Zahájení 2.) Schválení programu zasedání 3.) Volba ověřovatelů zápisu 4.) Rozpočtové opatření č. 1 … Číst dál