Návrh programu jednání na zasedání zastupitelstva obce Hostice

Návrh programu jednání na zasedání zastupitelstva obce Hoštice Termín konání zasedání zastupitelstva – 2.5. 2018 Program jednání: 1) Žádost o povolení parkovacího místa 2) Žádost o sdělení – komunikace v kat. území Hoštice u Litenčic – doplnění 3) Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy 4) Projektové záměry 5) Doplnění vybavení SDH 6) Rozpočtové opatření č.2

Zápis č. 39/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

ze zasedání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 21. 3. 2018 v kanceláři OÚ. Jednání zahájeno v 18.00 hodin. Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Kubis Jan, Machálek Petr, Omluven: Procházka Antonín, Výrostek Miroslav Zapisovatel: Navrátil Milan Program jednání: 1.) Zahájení 2.) Schválení programu zasedání 3.) Volba ověřovatelů zápisu 4.) Rozpočtové opatření č. 1 …

Read more

Návrh programu zasedání zas. obce Hoštice (21. 3. 2018)

Návrh programu jednání na zasedání zastupitelstva obce Hoštice Termín konání zasedání zastupitelstva – 21. 3. 2018 – v kanceláři OÚ v 18.00 hodin. Program jednání: 1. Rozpočtové opatření č. 1 2. Myslivecký spolek Litenčice – žádost o peněžní dar 3. Cenová nabídka na projekční a inženýrské práce – „Hoštice, oprava místní komunikace“ 4. Nařízení obce …

Read more

Zápis č. 38/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

ze zasedání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 29. 12. 2017 v kanceláři OÚ. Jednání zahájeno v 18.00 hodin. Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Procházka Antonín, Kubis Jan, Machálek Petr, Výrostek Miroslav Omluven: 0 Zapisovatel: Navrátil Milan Program jednání: 1.) Zahájení 2.) Schválení programu zasedání 3.) Volba ověřovatelů zápisu 4.) Schválení rozpočtu pro …

Read more

Zápis č. 37/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 25.10. 2017 v kanceláři OÚ. Jednání zahájeno v 18.00 hodin. Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Kubis Jan , Procházka Antonín, Omluven: Machálek Petr, Výrostek Miroslav Zapisovatel: Navrátil Milan Ověřovatelé zápisu: Procházka Antonín, Ing. Kadlík Petr Program: 1. a) Bezúplatný převod pozemku včetně veškerých jejich součástí …

Read more

Zápis č. 36/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 23. 8. 2017 v kanceláři OÚ. Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Kubis Jan , Machálek Petr, Procházka Antonín Omluven: Výrostek Miroslav Zapisovatel: Navrátil Milan Ověřovatelé zápisu: Machálek Petr, Ing. Kadlík Petr Program: 1.) Pozemky 5/2 (zastávka) – sdělení starosty. 2.) Žádost o vyjádření k pozemku …

Read more

Zápis č. 34/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 10. 5. 2017 v kanceláři OÚ. Jednání zahájeno v 18.00 hodin. Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Procházka Antonín, Kubis Jan Omluven: Machálek Petr, Výrostek Miroslav Zapisovatel: Navrátil Milan Ověřovatelé zápisu: Procházka Antonín, Ing. Kadlík Petr. Program: 1.) Kupní smlouva vzešlá z VŘ – podpis starosty …

Read more