Zápis č. 36/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 23. 8. 2017 v kanceláři OÚ.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Kubis Jan , Machálek Petr, Procházka Antonín
Omluven: Výrostek Miroslav
Zapisovatel: Navrátil Milan
Ověřovatelé zápisu: Machálek Petr, Ing. Kadlík Petr

Program:
1.) Pozemky 5/2 (zastávka) – sdělení starosty.
2.) Žádost o vyjádření k pozemku k. ú. Hoštice u Litenčice – ÚZSVM Kroměříž.
3.) Oprava Boží muky a márnice na hřbitově.
4.) Budova č.p. 3 na pozemku 9/1 a 9/2 – rozhodnutí o využití.
5.) Vodovod Hoštice – prodloužení – informace.
6.) Přípojka vody – Herodková Helena.
7.) Územní plán obce Hoštice – dokončení – podklady pro závěrečné vyhodnocení akce do 30. 9. 2017.
8.) Okresní soud ve Vyškově – žádost o sdělení.
9.) Prodej pozemku před parcelou č. 41.
10.) Hody – 2.9. až 3.9. 2017 .
11.) Diskuse

Jednání:
1.) Starosta obce seznámil zastupitele – pozemek 5/2 (zastávka), byl proveden převod tohoto pozemku na obec Hoštice
Zastupitelé berou na vědomí.

2.) Starosta seznámil zastupitele se žádostí o vyjádření k pozemku k.ú. Hoštice u Litenčic.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

3.) Zastupitelé byli seznámeni s počátkem opravy Boží muky a márnice na hřbitově a postupem oprav.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

4.) Starosta seznámil zastupitele s převodem pozemků 9/1 a 9/2 – budova č.p. 3 – na obec Hoštice. Zastupitelé rozhodli o odstranění stavby.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

5.) Zastupitelé byli informováni s postupem prodloužení vodovodu Hoštice.
Zastupitelé berou na vědomí.

6.) Starosta seznámil zastupitele se žádostí o provedení vodovodní přípojky – Herodková Helena.
Zastupitelé souhlasí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

7.) Starosta seznámil zastupitele s podklady pro závěrečné vyhodnocení akce Územní plán obce Hoštice – v termínu do 30. 9. 2017
Zastupitelé berou na vědomí.

8.) Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o sdělení – Okresní soud Vyškov
Zastupitelé berou na vědomí.

9.) Zastupitelé byli seznámeni se záměrem prodeje pozemku u p.č. 41. Nutno dořešit hranice pozemku.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

10.) Starosta seznámil zastupitele s plánem průběhu hodů ve dnech 2. 9. a 3. 9. 2017.
Zastupitelé berou na vědomí.

11.) Diskuse.

Jednání ukončeno v 19.30 hodin.

Starosta obce: Herodek Miroslav
Ověřovatel zápisu: Machálek Petr, Ing. Kadlík Petr
Zápis provedl: Navrátil Milan