Home


Obec Hoštice leží 18 km jihozápadně od okresního města Kroměříž na úpatí Litenčických vrchů. Osada je zmiňována již v roce 1141 ve známé listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Byla již před polovinou 14. století farní vsí. V držení hoštického zboží se vedle místních vladyků vystřídala řada dalších šlechtických rodů, mimo jiné páni z Kravař, Zástřizlové a rytíři z Hrádku. V roce 1685 kupují statek Žalkovští z Žalkovic, v jejichž rukou se udržel až do roku 1766. Nejpozději na počátku jejich vlády byl na místě zpustlé tvrze vybudován jednopatrový, později dále upravovaný zámek. Rytíři Žalkovští se rovněž zasloužili o výstavbu farního kostela sv. Jiljí, jak dokládá rodový erb, který je součástí jeho freskové výzdoby. V roce 1799 získávají Hoštice baronové Geisslernové, z nichž Ferdinand (1751–1824) proslul jako vynikající hospodář. Zabýval se šlechtěním ovcí, pěstováním jetele i ovocnářstvím a z hoštického statku učinil vzorové hospodářství napodobované nejen na Moravě. Po roce 1875, kdy Hoštice patřily hrabatům Dubským z Třebomyslic, na zdejším zámku pobývala a tvořila významná rakouská spisovatelka Marie Ebner-Eschenbachová, rozená Dubská (1830–1916), jenž bývá přezdívána za rakouskou Boženu Němcovou a která byla dvakrát nominována na Nobelovu cenu za literaturu (v zámeckém parku má pomník). Zámek je v soukromých rukách i nyní a není běžně přístupný. Od zámku vedou velkolepé kaštanové aleje tvořící písmeno Y, jedna z jejich větví končí u zaniklého dvoru Svárov.

Hoštice zažily krušné časy během druhé světové války a jen se štěstím unikly podobnému osudu jako Lidice nebo třeba osada Ploština ve Vizovických vrších. 19. dubna 1945 se partyzánům ze skupiny Olga povedlo na hoštickém zámku zajmout německého generálmajora Ditricha von Müllera a pozabíjet jeho doprovod. Zámecký pán, hrabě Dubský, s rodinou byli ušetřeni, protože dle zástupců obce nikomu neubližoval. Němečtí vojáci poté chtěli jako trest obec vypálit, ale nakonec od svého záměru ustoupili i díky přímluvám hraběte Dubského. O událostech povídá kniha Karla Zámečníka Deník partyzána, s výmluvným podtitulem Z deníku Vincence Vymazala, člena partyzánského oddílu Olga v Chřibech v roce 1945. A také kniha V dvojím ohni od Václava Peši a Jindřicha Ocáska.

Současné Hoštice jsou obcí s rozšířenou působností s pověřeným městským úřadem Morkovice-Slížany. Obec má 166 stálých obyvatel a 125 popisných čísel (údaj ze prosince 2015).