Tísňové volání

 • Záchranná služba: 155
 • Tísňové volání: 112
 • Hasiči: 150
 • Policie ČR: 158
 • Městská policie: 156
 • Policie – Obvodní oddělení Morkovice: 974 675 761
 • Poruchy na vodovodním řádu: 573 331 271  mob. 607 993 244
 • Poruchy na elektrickém vedení: 800 225 577
 • Poruchy plynu: 1239

Když voláš na tísňovou linku tak v klidu řekni:

 • Řekni své jméno
 • Co se stalo a jestli se někdo zranil
 • Kde se to stalo, v jakém kraji, městě a v jaké ulici
 • Nezavěšuj, odpověz operátorovi na jeho otázky
 • Pokud tě operátor vyzve zavěs a počkej na zpětné volání.

Informace pro obyvatelstvo pro stav mimořádných událostí:

http://www.hzscr.cz/clanek/ochrana-obyvatelstva-uvodem.aspx

https://www.hzscr.cz/hzs-zlinskeho-kraje-menu-ochrana-obyvatelstva.aspx
https://www.krizport.cz/rady