SDH Hoštice

Současnost: SDH Hoštice web


Historie

Spolek byl založen v roce 1911 a na výzvu starosty župy hasičské Františka Hraba z Morkovic. Do sboru vstoupilo  21 členů činných a 15 přispívajících. Starostou byl zvolen Josef Keprda. V dalším roce (1912) bylo zakoupeno za finanční podpory obecního výboru vybavení pro spolek, a to čtyřkolová stříkačka na pérách s přístrojem proti zamrznutí a s příslušným vybavením. Dále byla zakoupena výzbroj pro mužstvo a plátno na obleky. 19.5.1912 bylo uskutečněno „svěcení požární stříkačky“. 

Čtyřkolová stříkačka
Čtyřkolová stříkačka

Od roku 1914 do roku 1918 probíhá první světová válka. Tento rok a další těžce zasahují do činnosti a práce sboru. Na vesnici dolehly všechny typické důsledky války – rekvizice, povinné upisování válečných půjček, nejrůznější sbírky pro frontu. Také mobilizace nemilosrdně zasahuje do řad hasičstva. Začíná se psát smutná a bolestivá kapitola. Hasičské sbory se stávají členy červeného kříže.

Roku 1919 byla obnovena činnost sboru. Starostou byl opět zvolen Josef Keprda. Sbor se začal znovu rozrůstat a pomáhat svému okolí. Zasahoval při nejednom požáru jak v místě tak i v okolí a za tuto činnost dostal pochvalu. V roce 1923 sbor nabírá nové členy a po odkoupení pozemku od p. Jana Kadlece cca 100 m² postavil „skladiště“ pro hasičskou techniku sboru („hasičskou zbrojnici“).

Od roku 1924 se sbor dále rozvíjel, pořádal hodové veselice, slavení masopustu, zúčastňoval se schůzí a prováděl cvičení. V roce 1939 proběhlo zacvičování mužů starších 50ti let pro případ války.

Roky 1941-1945 období druhé světové války. V hasičském sboru musí schůze probíhat přesně dle stanovených programů a po jejich ukončení se všichni museli rozejít. Přes tuto temnou dobu se snaží vedení sboru udržovat jeho činnost a zabezpečit obec před požáry. Za celé toto období válečných let bylo hasičstvu zakázáno volně a svobodně rozvíjet svou činnost. I toto období se jim podařilo překonat. Sbor vykazoval úspěchy ve sportovní činnosti, např. 1. místo v okrskové soutěži o nejlepší družstvo. I přes to, že se sbor potýkal s nedostatkem vybavení, byla v roce 1955 zásluhou velitele Antonína Kadlece utvořena četa dorostu žáků. Tímto sbor dosáhl rekordní členské základny – 48 mužů a 30 žen. V roce 1961 proběhla oslava 50. let od založení spolku a byla pořádána zábava na počest tohoto jubilea. V dalších letech sbor prováděl preventivní prohlídky objektů v obci, ustanovil žňové hlídky a opravil střechu na požární zbrojnici. 

Velmi dobrých výsledků vykazovalo v roce 1972 zásahové družstvo pod vedením Antonína Nováka. Nabádal ke zvýšení kázně a zapojení všech členů do práce a výcviku. Postupně docházelo k omlazování cvičící devítky. Sbor měl nadále úspěchy ve sportovních akcích, umisťoval se na prvních místech. V roce 1974 byla na výzvu OV ČSPO v Kroměříži podána přihláška sboru do soutěže “ O nejlepší požární družstvo“, ve které se v rámci okresu umístil na 36. místě s počtem 214 bodů. V roce 1982 má sbor 35 členů. Nadále sbor prováděl údržbu techniky a vypomáhal při stavbě pohostinství. V roce 1984 byla provedena centrální oprava požární nádrže, byly prováděny kulturní akce, jako chození s medvědem a pořádání hodové zábavy. V roce 1986 byla prověřena připravenost požární techniky pro případ požáru a při této zkoužce technika obstála. Členové sboru vypomáhali jak brigádnicky tak i darováním krve. V roce 1989 poklesla činnost sboru jak ve sportovní tak i pomocné oblasti. Tato situace trvala do roku 1990. Zlepšení nastalo až výměnou členů výboru. V roce 1991 byla schválena změna názvu spolku na „Sbor dobrovolných hasičů“. V dalším roce je práce požárního sboru narušena vztahy v obci i mezi samotnými členy. Není se kde scházet a není možné provádět kulturní akce. Naopak bylo zaznamenáno dobré plnění preventivní ochrany. Po tomto nezdárném období se spolek dává dohromady – zúčastňuje se soutěží a provádí cvičení pro zlepšení výsledků.

V roce 1997 začátkem července postihují střed Moravy vytrvalé deště. Řeky se vylévají z koryt a zaplavují plochy polí a lidských obydlí. Společně s armádou a policií se náš sbor i s ostatními zapojuje do evakuační a humanitární pomoci. Povodeň zasáhla i naši obec. Voda se vylila z místního potoka a zaplavila střed obce. I zde pomáhali odklidit následky velké vody. 

Na jaře roku 2011 započaly opravy staré zemědělské budovy a její přestavba na hasičskou zbrojnici. Ještě téhož roku na hody a při příležitosti 100. výročí založení SDH byla nová hasičárna otevřena. 

V červnu roku 2016 začal sbor dobrovolných hasičů za pomoci sousedních sborů budovat tréninkovou dráhu pro týmy požárního sportu. Dráha byla dokončena 25. 6. 2017 a „pokřtěna“ prvním tréninkem, 30. 6. 2017, kdy ji vyzkoušeli jak ženy, muži, tak i SDH Chvalnov – Lísky a Drink Team si zde zaběhl svůj první trénink.

Na jaře roku 2018 začíná SDH spolu s pomocí dobrovolníků opravovat starou hasičárnu, především její střechu.

V současnosti sbor dobrovolných hasičů skýtá 29 členů a jeho týmy dosahují dobrých výsledků. Sbor vypomáhá obci a koná kulturní akce (ostatkové zvyky, stavění a kácení máje, hodovou zábavu a chození s Mikulášem).  

1911-1953Sbor dobrovolných hasičů
1953-1974Jednota československé požární ochrany
1974-1991Svaz požární ochrany
1991-současnostSbor dobrovolných hasičů
Název sboru se měnil s dobou