Kostel sv. Jiljí

Kostek sv. Jiljí v Hošticích

Barokní kostel v Hošticích byl vystavěn podle projektu Jakuba Pánka. Kostel je podélná, jednolodní stavba s pravoúhle ukončeným presbytářem, k jehož východní zdi přiléhá čtyřboká sakristie. Stáří kostela bylo upřesněno dle signatury s datem 1757. Ta byla objevena v roce 2008, při prováděných restaurátorských pracech. Tato signatura byla objevena na freskové výmalbě. Autorství této výmalby bylo přičteno Sebastinimu (František Antonín Šebesta). Nástěnná výmalba kostela byla podle letopočtu na signatuře objednána Františkem Zikmundem Žalkovským z Žalkovic tehdejším majitelem panství.

Svatý Jiljí, patron kostela v Hošticích, byl opatem benediktínského kláštera v Saint-Gilles, ve Francii. Podle legendy postevníka Jiljího v jeskyni navštěvovala laň a živila jej svým mlékem. Král chtěl laň ulovit, ta však utekla do světcovy jeskyně a naslepo vystřelený šíp zasáhl poustevníka. Panovník, ktrý neštěstí zavinil chtěl Jiljímu pomoci, ten však prosil, aby dal na místě neštěstí postavit klášter. Tak podle legendy vznikl v Provenci kolem roku 680 klášter Saint-Gilles.