Návrh programu jednání na zasedání zastupitelstva (15. 8. 2018)

Návrh programu jednání na zasedání zastupitelstva obce Hoštice

Termín konání zasedání zastupitelstva :
15. 8. 2018 v 18 hodin v kanceláři obecního úřadu Hoštice 74

Program jednání:

  • Žádost o odprodej pozemku
  • Úřad pro zastupování státu, projednání pozemků pro bezúplatný převod
  • Hody 2018
  • Záměr prodeje části pozemku obecní parcely  č.p. 1104/1  u stavební parcely st. 89
  • Smlouva o právu provést stavbu ( vodovodní přípojka  RD č. 5 Hoštice )
  • Návrhy a dikuse