Návrh programu jednání na Zasedání zastupitelstva (27.1.2019)

Zápis ze zasedání zastupitelstva je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.