Návrh programu jednání na zasedání zastupitelstva (20.6.2018)

Termín konání zasedání zastupitelstva –20. 6. 2018

 

Program jednání:

  • GDPR – Směrnice pro nakládání s osobními údaji
  • Cenová nabídka na projekční a inženýrské práce

„HOŠTICE, OPRAVA CHODNÍKŮ“

  • Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 – bere na vědomí
  • Celková inventarizační zpráva obce Hoštice za rok 2017 – schváleno
  • Účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2017 – schváleno
  • Mikroregion Moskovsko – Závěrečný účet DSO
  • Informace projekčních záměrů pro rok  2019, 2020, 2021
  • Odstranění stavby č.p. 3 – využití plochy