Poplatky za pronájem kulturní místnosti pro rok 2020

Občan – Fyzická osoba Pohřební posezení: 500 Kč Soukromá akce (oslavy, výročí, apod.): 1000 Kč/1 den Společenská zábava: 1500 Kč/1 den Komerční účely – firmy: V období od 1.5. do 15.9. (bez použití plynového topení) 4000 Kč/rok V období od 16.9. do 30.4. (bez použití plynového topení) 6000 Kč/rok Projednáno Zastupitelstvem obce Hoštice dne 12.12.2019 …

Read more

Poplatky Odpady, Pes (rok 2020)

Poplatky pro rok 2020 Jedna osoba v domácnosti: 500 Kč/rok Chalupáři: 500 Kč/rok Podnikatelé: 500 Kč/rok Každá další popelnice na číslo popisné 500 Kč/rok 1 popelnice (nájem): 0 Kč/rok Pes: Jeden pes na číslo popisné: 100 Kč/rok Každý další pes na číslo popisném: 300 Kč/rok Projednáno Zastupitelstvem obce Hoštice dne 12.12.2019 Platné od 1.1.2020 Poplatky …

Read more

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projednání Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územní plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů …

Read more

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Státní veterinární správa pro Zlínský kraj vyhlašuje mimořádná veterinární opatření.

Všem chovatelům prasat domácích na území Zlínského kraje se nařizuje nejpozději do 31.1.2018 nahlásit na příslušném obecním úřadě své chovy.

Read more