Poplatky Odpady, Pes (rok 2020)

Poplatky pro rok 2020
Jedna osoba v domácnosti: 500 Kč/rok
Chalupáři: 500 Kč/rok
Podnikatelé: 500 Kč/rok
Každá další popelnice na číslo popisné 500 Kč/rok
1 popelnice (nájem): 0 Kč/rok
Pes:
Jeden pes na číslo popisné: 100 Kč/rok
Každý další pes na číslo popisném: 300 Kč/rok

Projednáno Zastupitelstvem
obce Hoštice dne 12.12.2019

Platné od 1.1.2020

Poplatky platné- odpady,pes [pdf]2020