NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Státní veterinární správa pro Zlínský kraj vyhlašuje mimořádná veterinární opatření.

Všem chovatelům prasat domácích na území Zlínského kraje se nařizuje nejpozději do 31.1.2018 nahlásit na příslušném obecním úřadě své chovy.

Informace o chovu prasat lze nahlásit na OU Hoštice.

Plné znění uvedeného Mimořádného veterinárního opatření naleznete na úřední desce OÚ Hoštice:
Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření – soupis chovů prasat domácích (pdf) .