Volba prezidenta 2018 – II kolo (26.1 a 27.1.2018)

Oznámení o době a místě konání o volbě prezidenta republiky v obci Hoštice.

1. II kolo volby prezidenta republiky se uskuteční:
V pátek 26.1. 2018 v době od 14.oo hodin do 22.oo hodin,
v sobotu 27.1. 2018 v době od 8.oo hodin do 14.oo hodin.

2. Místem konání volby prezidenta republiky
Volební místností : je kancelář OÚ Hoštice ,
na adrese Hoštice 74 , 76813 Litenčice.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání volby prezidenta republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb prezidenta republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

VOLBY_2018_II_kolo(Pdf)