Návrh programu jednání na Zasedání (14.11.2018)

Návrh programu jednání na Zasedání zastupitelstva obce Hoštice

Termín konání Zasedání zastupitelstva obce Hoštice : 14.11.2018 v 18 hodin v kanceláři obecního úřadu Hoštice 74

Program jednání:

1) ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA – žádost
2) Návrh na úpravu pozemku p.č. 1104/1
3) Úprava pozemku 1104/1 – Geometrický plán
4) Vyhlášky pro rok 2019 – Kontrola a změny
5) Drakiáda
6) Návrh kulturních akcí pro rok 2019
7) Návrh pracovních akcí akcí pro rok 2019
8) Ukončení – závěrečné vyhodnocení SFDI
9) Sbor pro občanské záležitosti
10) Kronika obce Hoštice
11) Pracovní akce do konce roku 2018-11-08
12) Návrhy bodu pro další zasedání Zastupitlstva obce Hoštice
13) SPOZ
13) Diskuse

Návrh (Pdf)