Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Mikroregionu Morkovsko

Mikroregion Morkovsko oznamuje podle §11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že Závěrečný účet Mikroregionu Morkovsko za rok 2018 je zveřejněn včetně příloh v elektronické podobě na webových stránkách mikroregionu www.morkovsko.cz a do listinné podoby je možno nahlédnout u účetní mikroregionu paní Dostalíkové na adrese MěÚ Morkovice-Slížany, Sokolská 700.
Vyvěšeno dne 10.7.2019

Mikroregion__oznameni_zaverecneho _uctu(PDF)