Prohlídka obce

Naše dědina má všechno, co má správná dědina na Moravě, ale i Čechách mít. Autobusovou zastávku, náves s lípou, kostel, zámek, koupaliště, hasičárnu, alej k lesu, rybník, hřiště a hospodu.

Chybí nám jenom obchod.