Začátek prázdnin v Hošticích
Dětský den

Již se stalo tradicí, že první červencová sobota patří v Hošticích dětem. A nebylo tomu jinak i letos. Odpoledne, když se umoudřilo počasí, se malí i velcí obyvatelé Hoštic sešli na hřišti. Všechny přivítal starosta obce pan Antonín Procházka a hlavní organizátorka paní Vlasta Broklová.
A pak už to začalo – a co to bylo? No přece soutěže a zábava. Děti mohly své dovednosti vyzkoušet např. při lovení rybek, házením míčků nebo kroužků na cíl, skákáním v pytli, střelbou ze vzduchovky, zdoláním překážkové dráhy, v přetahování lanem atd. Za tohle všechno je samozřejmě čekala sladká odměna a ještě si mohly ulovit se zavázanýma očima dárek. Také spousta dětí byla k nepoznání, neboť měly na obličeji namalovaná zvířátka, kytky nebo příšerky. Po soutěžích na děti i dospělé čekalo překvapení – bublinkový klaun. Ukázal jim kolik různých bublin se dá udělat a také si vytváření bublin mohly samy vyzkoušet. Překvapení sklidilo velké nadšení všech přítomných. A protože po námaze přichází hlad, tak si u táboráku všichni opekli výborné špekáčky.
Odpoledne bylo velmi zdařilé a děti i dospělí odcházeli večer domů s dobrou náladou.

Pavla Procházková
členka zastupitelstva obce Hoštice