Ostatkové zvyky 2010

Něco málo z průběhu vodění medvěda naší vesnicí.