Hoštická Stopa – Pochod

Dne 25. 4. 2015 se děti z Hoštic, za doprovodu rodičů a organizátorů,zúčastnily výletu pod názvem „Hoštická stopa“.

Trasa vedla k nedaleké hájovně, a poté pokračovala ke studánce Strašná. Po celou dobu akce se děti
formou zábavných her a úkolů seznamovaly s přírodou a na konci putování je čekalo sladké překvapení. Závěr dne byl spojený s táborákem a opékáním špekáčků.

Foto: