Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1

Obec Hoštice oznamuje podle par. 11 odst. 4 a par. 16 odst. 5 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že schválené rozpočtové opatření č.1 obce Hoštice je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách obce: www.obechostice.cz ve složce rozpočty a do listinné podoby je možno nahlédnout u hospodářky obce v úřední hodiny na …

Read more

Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 až 2022

Mikroregion Morkovsko oznamuje podle §11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2022 je zveřejněn   v elektronické podobě na webových stránkách mikroregionu www.morkovsko.cz a do listinné podoby je možno nahlédnout u účetní mikroregionu paní Dostalíkové na adrese MěÚ Morkovice-Slížany, Sokolská 700.   Mikroregion__Morkovsko_-_vyhled_2018-2022 (docx) …

Read more

Dokumenty rozpočtů v období 15.5.2017 – 25.5.2018

Z důvodu změny řazení dokumentů na stránkách je část těchto záznamů uložených v této sekci. Děkuji za pochopení. 25.5.2018 Oznameni_navrhu_zu_2017 Závěrečný účet 2017 Výkaz zisku a ztráty 2017 Rozvaha 2017 Příloha 2017 FIN 2-12 prezkoumani_hospodareni_2017 Hoštice 21.5.2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Mikroregion Morkovsko za rok 2017 Oznámení o zveřejnění Rozpočtové opatření č.2 Rozpočtové opatření …

Read more