Volby do zastupitelstva (5. a 6.10.2018)

Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení
nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí 2018

Podle ust. § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje registrační úřad
potřebný počet podpisů voličů na peticích k podpoře kandidátních listin.
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí
volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporující její kandidaturu.
Ustanovení § 73 volebního zákona stanoví „Pokud tento zákon odkazuje na počet
obyvatel, stanoví se podle stavu k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby. “ Pro
účely stanovení potřebného počtu podpisů na petici je třeba za výchozí považovat údaj o
počtu obyvatel obce zveřejňovaný Českým statistickým úřadem, jemuž působnost
poskytovat statistické informace státním orgánům a orgánům územní samosprávy
vyplývá ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů. Veškeré údaje se dle Českého statistického úřadu týkají všech obyvatel, bez
ohledu na státní občanství, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt, a dále
cizinců s vízy nad 90 dnů, cizinců s přiznaným azylem, státních občanů členských států
EU s přechodným pobytem a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem.

Maximální počet členů na kandidátní listině ……………………………………… 9 členů
Počet členů zastupitelstva obce Hoštice ……………………..……………………. 7 členů

 

Volby_do_zastupitelstva_1(PDF)