VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU (24.-25.5.2019)

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
24. a 25.. Května 2019

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s ustanovením § 18, odst. 7, zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ( dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“).
JMENUJI
zapisovatele okrskové volební komise.
Pro okrsek: č. 1.
Volební místnost: Kancelář starosty, Obecní úřad Hoštice 74, 76813
Identifikační údaje zapisovatele: zapisovatel již jmenován, doklady jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v kanceláři starosty obce.

VOLBY Jmen. zapisov. 2019 (PDF)