Volby 2018 – počet členů komise

Volby do zastupitelstva obce Hoštice konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Stanovení minimálního počtu členů  volební komise ve volebním obvodu Obce Hoštice

Starosta Obce Hoštice  v souladu s ustanovením § 15  písm. d) stanovil minimální počet členů okrskové  volební  komise :

Volební místnost :  budova  Obecní Úřadu  Hoštice  č.p. 74, 768 13

kancelář starosty

Minimální počet členů : 6

volby_2018_pocet_clenu(PDF)

Volby_do_zastupitelstva (PDF)