Veřejná vyhláška

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích II. a III. třídy
obecnými schématy

ÚDRŽBA SÚS 2019 170 DZ (pdf)