Veřejná vyhláška

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích II. a III. třídy
obecnými schématy

ÚDRŽBA SÚS 2019 170 DZ (pdf)

Příspěvek vyprší v 23:59 dne Pátek, 21.12. 2018