Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrola byla zahájena dne 31.10.2014 v 8.00 hodin předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 25.5.2015 v 15.00 hodin vrácením vyžádaných podkladů a dokumentů ke kontrole.

Dokument (DOCX)