Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni 2013 (PDF)

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 1.11.2013 (dílčí přezkoumání)
30.4.2014 (konečné přezkoumání)