Rozpočet obce pro rok 2015

Rozpočet obce Hoštice pro rok 2015

Příjmy celkem: 1 930 000,00 Kč
Výdaje celkem: 1 930 000,00 Kč

V Hošticích 22.12.2014

Rozpočet 2015