Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1

Obec Hoštice oznamuje podle par. 11 odst. 4 a par. 16 odst. 5 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že schválené rozpočtové opatření č.1 obce Hoštice je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách obce: www.obechostice.cz ve složce rozpočty a do listinné podoby je možno nahlédnout u hospodářky obce v úřední hodiny na adrese Obec Hoštice, Hoštice 74, 768 13 p. Litenčice

V Hošticích dne 16.4.2018

Oznámení o zveřejnění… (PDF)

Rozpočtové opatření (PDF)