Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Mikroregion Morkovsko oznamuje podle §11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
že rozpočtové opatření č. 2 Mikroregionu Morkovsko na rok 2017 je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách mikroregionu www.morkovsko.cz a do listinné podoby je možno nahlédnout u účetní mikroregionu paní Dostalíkové na adrese MěÚ Morkovice-Slížany, Sokolská 700.

Mikroregion__Morkovsko-RO_2 (docx)

Vyvěšeno dne 9.6.2017