Návrh rozpočtu obce pro rok 2015

Návrh rozpočtu obce Hoštice pro rok 2015

Příjmy celkem: 1 850 000,00 Kč
Výdaje celkem: 1 850 000,00 Kč

V Hošticích 8.12.2013

Návrh rozpočtu 2015