Hodnotící zpráva za rok 2013

Hodnotící zpráva pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu
obce Hoštice IČO 00544574 za rok 2013

Hodnotící zpráva Hoštice 2013 (PDF)