Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Mikroregionu Morkovsko za rok 2016

Mikroregion Morkovsko oznamuje podle §11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

že Závěrečný účet Mikroregionu Morkovsko za rok 2016 je zveřejněn včetně příloh v elektronické podobě na webových stránkách mikroregionu www.morkovsko.cz a do listinné podoby je možno nahlédnout u účetní mikroregionu paní Dostalíkové na adrese MěÚ Morkovice-Slížany, Sokolská 700.

Mikroregion__Morkovsko_-_ZU (docx)

Vyvěšeno dne 9.6.2017