Návrh programu jednání na Zasedání zastupitelstva 20.12.2018

Termín konání Zasedání zastupitelstva obce Hoštice :
20.12.2018 v 18 hodin v kanceláři obecního úřadu Hoštice 74

Program jednání:
1) Myslivecký spolek Litenčice „Žádost o finanční příspěvek“
2) Rozpočet pro rok 2019
3) Poplatky pro rok 2019
4) Střednědobý výhled 2020 – 2022
5) Rozpočtové opatření číslo 5.
6) Inventura „ Plán inventur“
7) Prodej pozemku
8) Vytyčení hranice pozemku
9) Římskokatolická farnost Hoštice u Zdounek „Žádost o finanční příspěvek“
10) Audit obce Hoštice za období 1 – 6.2018
11) Kalendáře pro rok 2019