Zápis č. 9/4-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 18. 5. 2015 v kanceláři OÚ.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Výrostek Miroslav, Kadlík Petr, Procházka Antonín, Kubis Jan, Machálek Petr.

Omluven:

Zapisovatel: Navrátil Milan

Ověřovatelé zápisu: Kubis Jan, Kadlík Petr

Program:

1.) Plnění rozpočtu ke dni 30. 4. 2015 a Rozpočtové opatření č.2
2.) Mikroregion Morkovsko na kole – seznámení
3.) MOPRE s.r.o. – Žádost o vyjádření pro územní souhlas k realizaci stavby Hoštice, přípojka NN, Soukup
4.) Pochoďák „Hoštická stopa“ seznámení
5.) Montáž věže Herold – sdělení stavebního úřadu Morkovice – Slížany
6.) Potok – plán vyčistění
7.) Oznámení o přípravě výběrového řízení na prodej nemovitých věcí
8.) Obnovení projektu „ Prodloužení vodovodu v obci Hoštice“
9.) Dokončení I. etapy vyčistění obecního sadu
10.) Pietní akt k 70. výročí konce 2. světové války – seznámení
11.) Nabídka snížení ceny plynu
12.) Návrhy zastupitelů, diskuse

Jednání:

1.) Místostarosta obce seznámil zastupitele s plněním rozpočtu obce za období leden až duben 2015 a rozpočtovým opatřením č.2.
Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí a jednohlasně souhlasí.

2.) Zastupitelé byli seznámení s akcí pořádanou Mikroregionem Morkovsko „Mikroregionem Morkovsko na kole“. V naší obci bude stanoviště pro občerstvení v místním parku. Akce se koná 6. 6. 2015.
Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí

3.) Starosta seznámil zastupitele  s žádostí firmy MOPRE s.r.o. o vyjádření pro územní souhlas k realizaci stavby Hoštice, přípojka NN, Soukup.
Usnesení: zastupitelstvo jednohlasně souhlasí

4.) Starosta seznámil zastupitele s akcí „Hoštická stopa“. Provedl vyhodnocení akce.
Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí

5.) Starosta seznámil zastupitele se sdělením stavebního úřadu Morkovice – Slížany.
Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí.

6.) Zastupitelstvo bylo seznámeno s plánem vyčistění potoka před vpustí do kanalizace u Karkanového.
Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí.

7.) Starosta seznámil s  přípravou výběrového řízení na prodej nemovitých věcí.
Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí.

8.) Zastupitelstvo bylo seznámeno ve věci obnovení projektu „Prodloužení vodovodu v obci Hoštice“
Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí.

9.) Starosta seznámil zastupitelstvo s průběhem a dokončením I. etapy vyčistění obecního sadu.
Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí.

10.) Seznámení s průběhem pietního aktu k 70. výročí konce 2. světové války .
Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí.

11.) Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou snížení ceny plynu od firmy RWE.
Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí.

12.) Diskuse – Byl podán návrh na zbudování pamětní desky k akci partyzánů před koncem 2. světové války.
Usnesení: zastupitelstvo souhlasí a bere na vědomí.

Zápis provedl: Navrátil Milan
Ověřovatel zápisu: Kubis Jan, Kadlík Petr