Zápis č. 7/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 2. 3. 2015 v kanceláři

 

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Výrostek Miroslav, Kadlík Petr, Procházka Antonín, Kubis Jan,

Omluven: Machálek Petr

Návrhová komise:  Herodek Miroslav, Navrátil Milan

Ověřovatelé zápisu: Navrátil Milan, Výrostek Miroslav

 

Program:

1.) Dodatkové informace k bodu 4 ze dne zápisu 2.2.2015 – stavební povolení

2.) Seznámení s žádostí o přestěhování dopravního zrcadla

3.) Projednání převodu pozemků z Úřadu pro zastupování státu na obec

4.) Projednání udělení plné moci pro žádost na rekultivaci kaštanové aleje p. J. Sedláčkovi

5.) Zakoupení sekačky na trávu

6.) Oprava rybníka – vyrovnání terénu a dočasná oprava břehů

7.) Obecní klubovna – návrh na odebrání užívání

Jednání:

1.) Starosta obce seznámil zastupitele s udělením stavebního povolení a právní moci.

Usnesení: zastupitelé berou na vědomí

2.) Starosta seznámil zastupitelstvo s umístěním dopravního zrcadla na obecní pozemek

Usnesení: zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.

3.) Starosta seznámil zastupitelstvo ve věci převodu pozemků z Úřadu pro zastupování státu na obec + seznam pozemků. Návrh –  napsat žádost o bezplatný převod.

Usnesení: zastupitelstvo jednohlasně souhlasí

4.) Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí pana J. Sedláčka pro udělení moci pro zastupování obce na rekultivaci kaštanové aleje

Usnesení: zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.

5.) Starosta seznámil zastupitele s návrhem. Prověří ceny sekaček. Navržena účast na konferenci „Den malých obcí“ dne 17. března 2015 v Prostějově.

Usnesení: zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.

6.) Starosta seznámil zastupitelstvo s plánem opravy rybníka. Doporučení – oprava hrází

Usnesení: zastupitelstvo jednohlasně souhlasí

7.) Návrh na odebrání klubovny. Zatím odebrání klíčů, nebude-li sjednána náprava – úplné vystěhování klubovny. Návrh na jiné využití uvolněné místnosti.

Usnesení: zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.

Zápis provedl:        Herodek Miroslav

Ověřovatel zápisu:    Navrátil Milan, Výrostek Miroslav