Zápis č. 6/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 2. 2. 2015 v kanceláři OÚ.

 

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Kadlík Petr, Procházka Antonín, Kubis Jan,
Omluven: Machálek Petr, Výrostek Miroslav
Návrhová komise: Kadlík Petr, Kubis Jan
Ověřovatelé zápisu: Navrátil Milan, Procházka Antonín

Program:
1.) Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
2.) Schválení poplatků za odpady a za psy pro rok 2015
3.) Seznámení o nedoplatku ČIŽP 47/00P/SR001/14 – delikt lípy Hoštice
4.) Seznámení s žádostmi o poskytnutí podpory a povinné doklady pro dosažení dotací
5.) Výběr dodavatelů pro akci viz. projekt č. 219/22/14 Hoštice – pěší komunikace podél průtahu silnice ¨
III/43339
6.) Seznámení s rozhodnutím o povolení odlovu bobra
7.) Rozpočtové opatření č. 1
8.) Vyčlenění finančních prostředků na spolufinancování projektu č. 219/22/14 Hoštice

Jednání:
1.) Z usnesení posledního zasedání nám nevyplynul žádný úkol
2.) Poplatky za odpady pro rok 2015 –

každá osoba v domácnosti –  500,00 Kč
chalupáři———————-   500,00 Kč
podnikatelé ——————-  500,00 Kč
nájem za popelnici ———–       0,00 Kč
pes 1 —————————- 100,00 Kč
pes – každý další ————– 300,00 Kč

Usnesení: zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.

3.) Pokuta za delikt lípy Hoštice. Bude zaplacena ve výši 100.000,00 Kč.
Usnesení: zastupitelstvo souhlasí jednohlasně.

4.) Starosta seznámil zastupitelstvo s dokumenty
Usnesení: zastupitelstvo souhlasí jednohlasně.

5.) Odsouhlasené firmy pro výběrové řízení – SMO, SÚS, Navláčil.
Usnesení: zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.

6.) Starosta seznámil s termíny odlovu bobra.

7.) Navýšení paragrafu 2219 pěší komunikace z důvodu poskytnutí dotace – částka 500.000,– Kč
Usnesení: zastupitelstvo souhlasí jednohlasně

8.) Starosta seznámil členy zastupitelstva s návrhem na vyčlenění prostředků na spolufinancování projektu č.      219/22/14 Hoštice ve výši 800.000,– Kč

Usnesení: zastupitelstvo souhlasí jednohlasně

Zápis provedl: Herodek Miroslav
Ověřovatel zápisu: Procházka Antonin
Navrátil Milan