Zápis č. 5/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

konaného dne 5. 1. 2015 v kanceláři OÚ.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Výrostek Miroslav, Kadlík Petr, Procházka Antonín, Kubis Jan,

Omluven: Machálek Petr

Návrhová komise: Navrátil Milan, Herodek Miroslav

Ověřovatelé zápisu: Výrostek Miroslav, Kadík Petr

Program:
1.) Schválení vnitřní směrnice OÚ na 4 roky

2.) Doplnění členů finančního výboru

3.) Vyčistění obecních sadů „Obcí“

Jednání:
1.) Starosta obce seznámil zastupitele s vnitřní směrnicí OÚ na 4 roky.
Usnesení: zastupitelé jednohlasně souhlasí.

2.) Starosta seznámil zastupitele s členy finančního výboru.
Zvolení členové: Procházka Antonín, Kubis Jan
Zastupitelé souhlasí s měsíční odměnou 570.– Kč/ měsíčně od 5.1.2015
Usnesení: zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.

3.) Starosta seznámil zastupitele s návrhem na vyčistění „Obcí“ – ovocného
sadu.
Usnesení:zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.