Zápis č. 4/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

konaného dne 22. 12. 2014 v kanceláři OÚ.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Výrostek Miroslav, Kadlík Petr, Ing., Procházka Antonín, Machálek Petr

Omluven: Kubis Jan

Návrhová komise: Machálek Petr, Kadlík Petr

Ověřovatelé zápisu: Herodek Miroslav, Procházka Antonín, Navrátil Milan

Program:

1.) Schválení rozpočtu pro rok 2015

2.) Schválení inventarizace za rok 2014

3.) Obecní vitrína

 

Jednání:

1.) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s rozpočtem pro rok 2015.
Usnesení: zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.

2.) Sestavení komise – předseda IK: Herodek Miroslav
Členové IK: Navrátil Milan, Machálková Jana, Kadlík Petr, Výrostek Miroslav, Procházka Antonín
Termín: 10.1.2015 v 9.00 hod
Usnesení: zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.

3.) Seznámení s plánem nákupu nových vitrín pro obec, starosta vytvoří nabídku ceny.
Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí.

 

Zápis provedl: Herodek Miroslav

Ověřovatel zápisu: Procházka Antonín

Navrátil Milan