Zápis č. 3/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

konaného dne 8. 12. 2014 v kanceláři OÚ.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Výrostek Miroslav, Kadlík Petr, Ing., Procházka Antonín, Kubis Jan,

Omluven: Machálek Petr

Návrhová komise: Kadlík Petr, Procházka Antonín

Ověřovatelé zápisu: Navrátil Milan, Kubis Jan

Program:

1.) Projednání koupě nového počítače

2.) Návrh rozpočtu obce Hoštice pro rok 2015

3.) Žádost o udělení výjimky pro rybník v Hošticích

4.) Sbor pro občanské záležitosti

5.) Žádost o finanční příspěvek – centrum pro zdravotně postižené

6.) Smlouva bezplatného převodu pozemků

7.) Odměna fotografa a kronikáře obce

Jednání:

1.) Starosta obce seznámil s prvním bodem. Předloží nabídku ceny.
Usnesení: zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.

2.) Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtu obce Hoštice pro rok 2015.
Usnesení: zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.

3.) Seznámení se žádostí o udělení výjimky pro odchyt bobra na rybníce.
Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí.

4.) Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem členů do SPOZ. Odsouhlasena finanční odměna jednotlivým členům 1.200,– Kč/rok.
Usnesení: zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.

5.) Žádost o finanční příspěvek. Příspěvek byl odsouhlasen ve výši 1.000,– Kč.
Usnesení: zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.

6.) Starosta seznámil zastupitelstvo se smlouvou o bezplatném převodu pozemků – kaštanová alej.
Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí.

7.) Byl projednán návrh finanční odměny za rok pro fotografa a kronikáře obce.
Usnesení: zastupitelstvo s daným návrhem jednohlasně souhlasí.

Zápis provedl: Herodek Miroslav

Ověřovatel zápisu: Kubis Jan

Navrátil Milan