Zápis č. 31/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 8. 2. 2017 v kanceláři OÚ.

Účast: Herodek Miroslav,Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr Procházka Antonín, Kubis Jan , Machálek Petr, Výrostek Miroslav
Omluven: 0
Zapisovatel: Navrátil Milan
Ověřovatelé zápisu: Ing. Kadlík Petr, Machálek Petr.

Program:
1.) Žádost o peněžní dar v částce 5.000,– Kč – Myslivecký spolek Litenčice
2.) Připomínky k návrhu Územního plánu Hoštice –pan Šušlík Zdeněk
3.) Návrh investičních akcí pro rok 2017
4.) Plán kulturních akcí pro rok 2017
5.) Kroniky obce Hoštice
6.) Projednání nabídky ceny plynu
7.) Diskuse

Jednání:
1.) Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o peněžní dar v částce 5.000,– Kč. Žadatel – Myslivecký spolek Litenčice. Zastupitelé se dohodli, že tento bod bude projednán na další zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

2.) Starosta seznámil zastupitele s připomínkami k návrhu Územního plánu Hoštice od pana Šušlíka Zdeňka, Hoštice 56. Byly projednány všechny připomínky navrhované panem Šušlíkem Z. Zastupitelé připomínky odmítají.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 0 proti : 7 zdrželi : 0

3.) Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem investičních akcí obce pro rok 2017. Zastupitelé s tímto návrhem souhlasí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

4.) Zastupitelé byli seznámeni s plánem kulturních akcí obce pro rok 2017. Zastupitelé s plánem těchto akcí souhlasí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

5.) Zastupitelé projednali – řešení kronik obce Hoštice. Zastupitelé souhlasí s digitalizací existujících kronik.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

6.) Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou ceny plynu a tuto nabídku projednali.
Zastupitelé vzali na vědomí.

7.) Diskuse

Jednání ukončeno v 19.45 hodin.


Starosta obce: Herodek Miroslav
Ověřovatel zápisu: Ing. Kadlík Petr, Machálek Petr.
Zápis provedl: Navrátil Milan