Zápis č. 30/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 29. 12. 2016 v kanceláři OÚ.

Jednání zahájeno v 18.00 hodin.

Účast: Herodek Miroslav,Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr Procházka Antonín, Kubis Jan , Machálek Petr
Omluven: Výrostek Miroslav
Zapisovatel: Navrátil Milan
Ověřovatelé zápisu: Procházka Antonín, Kubis Jan

Program:
1.) Schválení rozpočtu pro rok 2017
2.) Rozpočtové opatření č.3
3.) Rozpočtový výhled pro rok 2017 do 2020
4.) Úřad pro zastupování státu ve věcech pozemků
5.) Schválení rozpočtu mikroregionu „MORKOVSKO“ pro rok 2017
6.) Schválení poplatků pro rok 2017
7.) Návrh aktivit pro rok 2017
8.) Různé
9.) Diskuse

Jednání:
1.) Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2017
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

2.) Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.3
Zastupitelé z rozpočtovým opatřením souhlasí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

3.) Starosta obce seznámil zastupitele z návrhem výhledu rozpočtu pro rok 2017 – 2020
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

4.) Zastupitelé byli seznámeni s vyhodnocením nabídek podaných do výběrového řízení čís. BKM/82/2016 a kupní smlouvy UZSVK/BKM/8050/2016 Zastupitelé vyhodnocení nabídek berou na vědomí a s kupní smlouvou na pozemek č p.č.: 5/3 souhlasí
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

5.) Starosta seznámil zastupitele s rozpočtem mikroregionu „ MORKOVSKO“ na rok 2017. Zastupitelé rozpočet schvalují.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

6.) Zastupitelé schválili návrh poplatky na rok 2017 :
1. Pronájem kulturních místností
– pohřební posezení,školení – 500,– Kč/den
– soukromá akce – 1.000,– Kč/den
– společenská zábav – 1.500,– Kč/den
– komerční účely 1.5 do 19.9. – 2.500,– Kč/den
16. 9 do30.4. – 4.000,– Kč/den
– použití venk. příp. na d. h. – 1 kWh = 8.40 Kč
2. Poplatky za odpady
– 1 osoba v domácnosti 500,– Kč
– chalupáři 500,– Kč
– podnikatelé 500,– Kč
– 1 popelnice – nájem 500,– Kč (na číslo popisné)
dále
– poplatek – pes 100,– Kč
– každý další pes 300,– Kč
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

7.) Starosta seznámil zastupitele s návrhem aktivit pro rok 2017. Zastupitelé s návrhem aktivit souhlasí s tím, že je možné je na návrh občanů dále upravit.

8.) Strarosta seznámil – za rok 2016 bylo odpracováno celkem 1331,5 brigádnických hodin.
– nový motor na starou stříkačku
– názory na sběr PET lahví
Zastupitelé vzali na vědomí.

9.) Diskuse

Jednání ukončeno v 19.00 hodin.
Starosta obce: Herodek Miroslav
Ověřovatel zápisu: Procházka Antonín, Kubis Jan.
Zápis provedl: Navrátil Milan.