Zápis č. 29/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 30. 11. 2016 v kanceláři OÚ.

Jednání zahájeno v 18.00 hodin.

Účast: Herodek Miroslav, Ing. Kadlík Petr, Výrostek Miroslav, Procházka Antonín, Kubis Jan, Machálek Petr
Omluven: Navrátil Milan
Zapisovatel: Herodek Miroslav
Ověřovatelé zápisu: Machálek Petr, Ing. Kadlík Petr

Program:
1.) Plán inventur pro rok 2016
2.) Návrh rozpočtu pro rok 2017
3.) Základní škola a mateřská školka Litenčice – žádost o sponzorský dar pro děti do mateřské školky
4.) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Vyhodnocení nabídek podaných do výběrového řízení čís. BKM/82/2016, Kupní smlouva č. UZSVK/BKM/8050/2016
5.) Římskokatolická farnost Hoštice u Zdounek – žádost o finanční příspěvek v roce 2017
6.) Žádost o přidělení čísla popisného pro Římskokatolickou farnost v Hošicích
7.) Návrh rozpočtu mikroregionu „MORKOVSKO“ na rok 2017
8.) Audit obce Hoštice dne 28. 11. 2016
9.) Mikuláš v roce 2016
10.) Diskuse

Jednání:
1.) Zastupitelé byli seznámení s obsahem plánu inventur pro rok 2016 Zastupitelé s návrhem plánu inventur pro rok 2016 souhlasí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

2.) Zastupitelé schválili návrh rozpočtu obce Hoštice pro rok 2017
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

3.) Zastupitelé projednali žádost o sponzorský dar. Sponzorský dar byl navržen ve výši 1000,– Kč. Zastupitelé s částkou sponzorského daru 1000,– kč souhlasí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

4.) Zastupitelé byli seznámení s vyhodnocením nabídek podaných do výběrového řízení čís. BKM/82/2016 a kupní smlouvy č.UZSVK/BKM/8050/2016. Zastupitelé vyhodnocení nabídek berou na vědomí a s kupní smlouvou na pozemek p.č. 5/3 souhlasí
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti :0 zdrželi : 0

5.) Starosta seznámil zastupitele s žádostí o finanční příspěvek ve výší 20.000,– Kč. Navrhují poskytnutí příspěvku až bude práce provedena.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

6.) Starosta seznámil zastupitele s žádostí o přidělení čísla popisného. Zastupitelé navrhují zjištění všech podrobností k přidělení čísla popisného a o těchto skutečnostech jednat s žadatelem.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

7.) Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu mikroregionu „MORKOVSKO“
Usnesení: Zastupitelé vzali na vědomí.

8.) Starosta obce seznámil s výsledky auditu obce za rok 2016 . Hodnocení auditu – bez výhrad.
Usnesení: Zastupitelé vzali na vědomí.

9.) Starosta seznámil zastupitele s akcí – „Mikuláš v roce 2016“
Usnesení: Zastupitelé vzali na vědomí.

10.) Diskuse

Jednání ukončeno v 19.30 hodin.

Starosta obce: Herodek Miroslav
Ověřovatel zápisu: Machálek Petr, Ing. Kadlík Petr
Zápis provedl: Herodek Miroslav