Zápis č. 27/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

Zápis č. 27/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 7. 9. 2016 v kanceláři OÚ.
Jednání zahájeno v 18.00 hodin.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Procházka Antonín, Machálek Petr, Kubis Jan
Omluven: Výrostek Miroslav
Zapisovatel: Navrátil Milan
Ověřovatelé zápisu: Ing. Kadlík Petr, Machálek Petr

Program:
1.) Rozpočtové opatření č. 2
2.) Podpora Hospice na Svatém kopečku
3.) Projednání záměru prodeje pozemku č.1104/28 – 22 m2
4.) Oprava vozovky „Za močidly“
5.) Upřesnění svozu PET lahví a plastu v pytlích
6.) Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje a Senátu Parlamentu ČR –pozvánka.
7.) Diskuse

Jednání:
1.) Zastupitelé byli seznámení s rozpočtovým opatřením č.2 – navýšení rozpočtu o schválenou dotaci na jírovcovou alej a na územní plán.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

2.) Zastupitelstvo bylo seznámeno s prosbou o podporu Hospice na Svatém Kopečku. Zastupitelé s finanční podporou nesouhlasí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

3.) Zastupitelé projednali záměr prodej pozemku č. 1104/28 – 22 m2.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

4.) Zastupitelé projednali opravu místní komunikace „Za močidly“.
Usnesení: Zastupitelé vzali na vědomí.

5.) Starosta upřesnil zastupitelům postup při svozu PET lahví a plastů v obci.Zastupitelé souhlasí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

6.) Starosta seznámil zastupitele s pozvánkou na školení členů okrskových volebních komisí, které se koná 23. 9. 2016 od 13.30 hod. v budově Agrodružstva, Sokolská č.700, Morkovice.
Usnesení: Zastupitelé vzali na vědomí.

7.) Diskuse

Jednání ukončeno v 19.00 hodin.

Starosta obce: Herodek Miroslav
Ověřovatel zápisu: Ing. Kadlík Petr, Machálek Petr
Zápis provedl: Navrátil Milan