Zápis č. 24/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 4. 5. 2016 v kanceláři OÚ.

Jednání zahájeno v 18.00 hodin.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Machálek Petr, Kubis Jan
Omluven: Procházka Antonín, Výrostek Miroslav
Zapisovatel: Navrátil Milan
Ověřovatelé zápisu: Ing. Kadlík Petr, Kubis Jan


Program:

1.) Pozvánka – Mikroregion „Morkovsko“

2.) Pochoďák –II. Ročník „Hoštická stopa“ – hodnocení

3.) Prohlídka stavby před převzetím –„ komunikace pěší podél průtahu silnice III/43339“

4.) Žádost o posunutí hranice pozemku – Edita Plevová s Ing. Jaroslavem Plevou

5.) Oznámení o průběhu instalace vývěsních tabulí a směrového ukazatele

6.) Oznámení – zahájení územního řízení – prodloužení vodovodu v obci Hoštice

7.) Veřejná vyhláška pro poplatky daně z nemovitých věcí od roku 2016

8.) Diskuse

Jednání:
1.) Zastupitelé byli seznámení s pozvánkou na jednání valné hromady Mikroregionu Morkovsko, které se uskuteční dne 18. 5. 2016 v 16.30 hodin.
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

2.) Starosta seznámil zastupitele s průběhem Pochoďáku – II. ročník „Hoštická stopa“, který se uskutečnil dne 30. 4. 2016 od 09.00 hodin do 15.00 hodin. Trasa pochodu – studánka Strašná + akce Pohádkový les – Morkovice. Počet účastníků – 39
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

3.) Zastupitelé provedli prohlídku stavby před převzetím.
Usnesení: Zastupitelé vzali na vědomí.

4.) Starosta seznámil zastupitele se žádostí o posunutí hranice pozemku, kterou podala Edita Plevová a Ing. Jaroslav Pleva Zastupitelé hlasovali proti posunutí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 0 proti : 5 zdrželi : 0

5.) Starosta seznámil zastupitele s průběhem instalace vývěsních tabulí a směrového ukazatele
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

6.) Zastupitelé byli seznámeni se zahájením územního řízení ve věci prodloužení vodovodu v obci Hoštice
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

7.) Zastupitelé byli seznámeni s veřejnou vyhláškou pro poplatky daně z nemovitých věcí od roku 2016
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

8.) Diskuse –

Jednání ukončeno v 19.20 hodin.

Starosta obce: Herodek Miroslav
Ověřovatel zápisu: Ing. Kadlík Petr, Kubis Jan
Zápis provedl: Navrátil Milan