Zápis č. 21/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 2. 3. 2016 v kanceláři OÚ.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Výrostek Miroslav, Kadlík Petr, Procházka Antonín, Kubis Jan.
Omluven: Machálek Petr
Zapisovatel: Navrátil Milan
Ověřovatelé zápisu: Kubis Jan, Výrostek Miroslav

Program:
1.) Rozpočtový výhled obce Hoštice 2017 – 2020
2.) Smlouva o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu
3.) Příprava techniky – na jarní a letní práce
4.) Beseda s občany
5.) Oprava OÚ – střecha
6.) 24. ročník mezinárodního veletrhu AMPER 2016
7.) „ Hoštice – komunikace pěší podél průtahu silnice III/43339“ – SMO:začátek prací
8.) Katastrální úřad – rozhodnutí
9.) Smlouva o spoluúčasti na finančních nákladech hřbitova
10.) Český statistický úřad – žádost o ověření údajů
11.) Hoštický rybník – nutná oprava
12.) Klubovna – konec užívání
13.) Diskuse

Jednání:
1.) Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým výhledem obce Hoštice pro rok 2017 – 2020
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

2.) Starosta seznámil zastupitele s návrhy smluv o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu.
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí a vzneslo návrhy

3.) Zastupitelé byli seznámeni s plánem OÚ na jarní a letní práce, návrh na nákup nové techniky
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí

4.) Beseda s občany bude 19. 3. 2016 od 13,30 hodin do 19,00 hodin.
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí

5.) Starosta seznámil zastupitelstvo s plánem opravy střechy na OÚ. Opravu je nutno provést co nejdříve z důvodu zatékání.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

6.) Starosta seznámil zastupitelstvo s pozvánkou na 24. Ročník mezinárodního veletrhu AMPER 2016
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

7.) Zastupitelstvo bylo seznámeno se začátkem prací firmou SMO na uvedené komunikaci
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

8.) Starosta seznámil zastupitele s rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj. Schvaluje změnu průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Litenčice a katastrálním územím Hoštice u Litenčic
Usnesení:

9.) Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o společném podílu na úpravě hřbitova mezi obcemi Hoštice a Honětice
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

10.) Český statistický úřad požádal o ověření údajů o vybraných budovách v naší obci
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

11.) Starosta seznámil zastupitele se stavem hrází rybníka a o jejich nutné opravě
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

12.) Starosta seznámil zastupitele se stavem užívání klubovny. Podán návrh na ukončení užívání.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

13.) Diskuse

Starosta obce: Herodek Miroslav
Ověřovatel zápisu: Kubis Jan , Výrostek Miroslav
Zápis provedl: Navrátil Milan