Zápis č. 16/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 30. 11. 2015 v kanceláři OÚ.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Výrostek Miroslav, Kadlík Petr,Procházka Antonín, Kubis Jan, Machálek Petr

Omluven: 0

Zapisovatel: Navrátil Milan

Ověřovatelé zápisu: Machálek Petr, Kadlík Petr

Program:
1.) Darovací smlouva
2.) Plán inventur pro rok 2015
3.) Návrh poplatků pro rok 2016
4.) Stanovy mikroregionu „Morkovsko“
5.) Projednání návrhu smlouvy.
6.) Návrh rozpočtu obce Hoštice pro rok 2016
7.) Mikuláš 2015
8.) Seznámení s výsledkem auditu ze dne 27. 11. 2015
9.) Diskuse

Jednání:
1.) Seznámení zastupitelstva s darovací smlouvou, dárcem – p. Sedlářem Lubomírem a obdarovaným – Obec Hoštice. Předmětem smlouvy je peněžní dar ve výši 10.000,– Kč
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

2.) Zastupitelé byli seznámení s plánem inventur pro rok 2015
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

3.) Zastupitelé byli seznámeni s návrhem poplatků pro rok 2016
1. Poplatek z pronájmu hrobového místa – 1 hrob – 300,– Kč
2 hrob – 600,– Kč
3 hrob – 900,– Kč
2. Pronájem kulturních místností – pohřební posezení,školení – 500,– Kč
– soukromá akce – 1.000,– Kč
– společenská zábava – 1.500,– Kč
– komerční účely 1.5 do 19.9. – 2.500,– Kč
16. 9 do30.4. – 3.500,– Kč
3. Poplatky za odpady
– 1 osoba v domácnosti 500,– Kč
– chalupáři 500,– Kč
– podnikatelé 500,– Kč
– 1 popelnice – nájem 0
dále – poplatek – pes 100,– Kč
– každý další pes 300,– Kč
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

4.) Starosta seznámil zastupitele s dopisem mikroregionu „Morkovsko“,který se týká změn stanov mikroregionu
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

5.) Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy na zajištění administrace veřejné zakázky malého rozsahu
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

6.) Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtu obce Hoštice pro rok 2016 a zastupitelstvo tento návrh rozpočtu jednomyslně schvaluje.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

7.) Zastupitelstvo bylo seznámeno s akcí Mikuláš 2015
Usnesení: Přítomní zastupitelé :7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

8.) Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem auditu ze dne 27. 11. 2015
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

9.) Diskuse – bez diskuse
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

Starosta obce: Herodek Miroslav

Ověřovatel zápisu: Machálek Petr, Kadlík Petr

Zápis provedl: Navrátil Milan