Zápis č. 13/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 24. 9. 2015 v kanceláři OÚ.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Výrostek Miroslav, Kadlík Petr, Procházka Antonín, Kubis Jan, Machálek Petr.
Omluven: 0
Zapisovatel: Navrátil Milan
Ověřovatelé zápisu: Herodek Miroslav, Procházka Antonín

Program:

1.) EON – upozornění pro občany Hoštic
2.) Seznámení – Den malých obcí
3.) Změna obecní hranice Hoštice – Litenčice
4.) Den zlínského kraje
5.) Sdělení k realizaci pozemku v k.ú. Hoštice u Litenčic
6.) Odlov bobra – výsledek.
7.) Drobné opravy OÚ Hoštice
8.) Rozhodnutí o poskytnutí dotace
9.) Diskuse

Jednání:
1.) Starosta obce seznámil zastupitele s upozorněním vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

2.) Starosta obce seznámil zastupitele s akcí – Den malých obcí.
Termíny – 3. listopadu 2015 – Praha / 5. listopadu 2015 – Prostějov
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

3.) Zastupitelstvo bylo seznámeno s podklady k projednání změny obecní hranice mezi kú Litenčice a kú Hoštice u Litenčic v rámci pozemkové úpravy v kú Litenčice.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

4.) Zastupitelé byli seznámeni s akcí Den zlínského kraje – 15 let výročí – 3. října 2015 od 9.00 do 13.00 hod.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

5.) Starosta seznámil zastupitele se sdělením k realizaci pozemku v katastrálním území Hoštice u Litenčic
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

6.) Zastupitelé byly seznámeni se současným stavem v odlovu bobra.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

7.) Zastupitelstvo bylo seznámeno s plánem drobných oprav OÚ Hoštice
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

8.) Starosta seznámil zastupitele s rozhodnutím o poskytnutí dotace – „Údržba památné jírovcové aleje“
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

9.) Diskuse:


Starosta obce: Herodek Miroslav
Ověřovatel zápisu: Herodek Miroslav, Procházka Antonín
Zápis provedl: Navrátil Milan