Zápis č. 12/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

Zápis č. 12/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 24. 8. 2015 v kanceláři OÚ.


Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Kadlík Petr, Machálek Petr, Procházka Antonín, Kubis Jan
Omluven: Výrostek Miroslav
Zapisovatel: Navrátil Milan
Ověřovatelé zápisu: Kadlík Petr, Kubis Jan

Program:

1.) Příprava výběrového řízení na prodej nemovitých věcí – oznámení
2.) Návrh obecně závazné vyhlášky – Tržní řád
3.) Rozpočtové opatření č.4
4.) Odlov bobra
5.) Oprava veřejného osvětlení
6.) Diskuse

Jednání:

1.) Starosta obce seznámil zastupitele s oznámením o přípravě výběrového řízení na prodej nemovitých věcí v katastrálním území Hoštice u Litenčic.
Zastupitelé oznámení vzali na vědomí
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

2.) Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 – Tržní řád Obce Hoštice. Zastupitelé s návrhem souhlasí
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

3.) Zastupitelstvem bylo odsouhlaseno rozpočtové opatření č. 4
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

4.) Odbor životního prostředí a zemědělství – rozhodnutí ze dne 12. 1. 2015 – pokračování v odlovu bobra – termín od 15. srpna do 31. října 2015.
Zastupitelé berou na vědomí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé :6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

5.) Starosta seznámil zastupitelé s plánovanou opravou veřejného osvětlení. Zastupitelé souhlasí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

6.) Diskuse – starosta obce : návrhy řešení čistění a údržby veřejných prostranství.


Starosta obce: Herodek Miroslav
Ověřovatel zápisu: Kadlík Petr, Kubis Jan
Zápis provedl: Navrátil Milan