Zápis č. 10/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

Zápis č. 10/14-18

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 15. 6. 2015 v kanceláři OÚ.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Výrostek Miroslav, Kadlík Petr, Procházka Antonín, Kubis Jan, Machálek Petr.

Ověřovatelé zápisu: Machálek Petr, Procházka Antonín

Program:

1.) Rozpočtové opatření č.3
2.) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
3.) Schválení účetní závěrky obce za rok 2014
4.) Dětský den – 4. 7. 2015
5.) Bezpečnost 2015/2 konzultace –Akce: Hoštice – pěší komunikace podél
6.) Sociální služby Kroměříž – Žádost o poskytnutí dotace na rok 2015
7.) Seznámení s účastí na akci – „Mikroregion Morkovsko na kolech“
8.) Návrh zadání územního plánu Hoštice
9.) Návrhy zastupitelů, diskuse průtahu silnice III/43339

Jednání:
1.) Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3 – navýšení výdajových položek o opravu hasičské stříkačky, nákup počítače a
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

2.) Starosta obce seznámil zastupitele s přezkoumáním hospodaření obce za Rok 2014 – jednání 25. 5. 2015
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje přednesenou zprávu o přezkoumání celoročního hospodaření bez výhrad
Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

3.) Zastupitelstvo projednalo a schválilo účetní závěrku obce za rok 2014
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

4.) Zastupitelé byli seznámeni s akcí dětského dne 4. 7. 2015 – sobota – od 13.00 hodin na místním hřišti u kostela (program, občertvení, dárky)
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

5.) Starosta seznámil zastupitele s Bezpečnost 2015/2 konzultace –Akce: Hoštice – pěší komunikace podél průtahu silnice III/43339 – podání žádosti o dotace.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

6.) Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí o poskytnutí dotace na rok 2015. Občané uvedení v žádosti již nejsou občany obce Hoštice, jsou občany města Kroměříž. Vyjádření zastupitelstva vyjadřuje usnesení.
Usnesení: : Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 0 proti : 7 zdrželi : 0

7.) Starosta seznámil s průběhem a účastí na akci „Mikroregion Morkovsko Na kolech“ v obci Hoštice. Účast závodníků – 131 cyklistů.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

8.) Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem zadání územního plánu obce.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

Starosta obce: Herodek Miroslav

Ověřovatel zápisu: Machálek Petr, Procházka Antonín

Zápis provedl: Navrátil Milan