Návrh zadání územního plánu Hoštice

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠTICE

Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury.

Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž
Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Hoštice
Určený zastupitel: Miroslav Herodek
Datum: květen 2015

Dokument (PDF)

Doručení návrhu zadání územního plánu (JPG)